Make your own free website on Tripod.com

Utama

Organisasi | Pertolongan Cemas | Sejarah | Email
Bahasa Hukuman Kawad
Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia-SMKBunutSusu

No

BAHASA HUKUMAN KAWAD KAKI PBSMM

1.

Baris / Skuad.

2

Baris .Sedia.

3

KeKanan .Lurus.

4

Pandang. Depan .

5

Buka Barisan .Gerak .

6

Tutup Barisan. Gerak.

7

Bergerak ke kanan Bertiga-tiga , Kekanan Pusing.

8

Skuad akan menghadap ke Hadapan , Ke kiri Pusing.

9

Bergerak ke kiri Bertiga-tiga , Kekiri Pusing.

10

Bergerak ke kanan Bertiga tiga , ke belakang Pusing .

11

Bergerak ke kiri Bertiga tiga , ke belakang Pusing .

12

Skuad akan Menghadap keHadapan , Ke kanan Pusing.

13

Skuad akan Menghadap ke belakang , ke belakang Pusing.

14

Bergerak kekanan bertiga-tiga , ke kanan pusing .

15

Skuad akan menghadap ke belakang , ke kiri pusing.

16

Bergerak ke kiri bertiga-tiga , ke kiri pusing .

17

Skuad akan menghadap ke belakang , ke kanan pusing.

18

Skuad akan menghadap ke hadapan , ke belakang pusing.

19

langkah , kekanan gerak .

20

langkah , ke kiri gerak .

21

langkah , ke hadapan gerak .

22

langkah , ke belakang gerak .

23

Dari kiri , cepat jalan .

24

Tukar langkah semasa berjalan tukar langkah. 3x

25

Tukar langkah ,dengan langkah berlagak tukar langkah . 3x

26

Bergerak kekanan/kiri bertiga-tiga , kebelakang pusing.

Skuad akan menghadap kehadapan / belakang , kebelakang pusing.

27

Dari kiri / kanan , kanan belok .

28

Dari kiri / kanan , kiri belok.

29

Bergerak kekanan / kiri bertiga-tiga , kekanan / kiri pusing.

30

Skuad akan menghadap kehadapan / belakang ,  kekanan / kiri pusing.

31

Hormat , ke hadapan hormat.

32

Hormat selaku terima sijil , hormat kehadapan hormat.

33

Hormat , kekanan hormat.

34

Hormat , kekiri hormat.

35

Tukar langkah perlahan , perlahan jalan .

36

Tukar langkah masa jalan perlahan , tukar langkah . 3x

37

Bergerak kekanan/kiri , kebelakang pusing.

Skuad akan menghadap kehadapan / belakang , kebelakang... pusing.

38

Dari kiri / kanan , kanan belok.

39

Dari kiri / kanan , kiri belok.

40

Bergerak kekanan / kiri  kekanan / kiri pusing.

41

Skuad akan menghadap kehadapan / belakang ,  kekanan / kiri pusing.

42

Tukar langkah cepat , cepat jalan .

43

Skuad henti .

44

Hentakkaki

45

Skuad henti .

46

Skuad akan mara menghadap , untuk diperhati semula  dari tengah

Cepat jalan .(14-1-2)

47

Hormat , hormat kehadapan hormat .(2-1-2-1)

Gerak Kerja Yang Komprehensif Dan Komited Bakal Melahirkan Satu Kejayaan Yang Unggul

[ Unit Perhubungan dan IT ]